Ang gốm sứ đất đỏ chậu trồng cây bonsai thuyền buồm

Giá: Liên hệ

Số 1 : dài 57* rộng 47* cao 19

Số 2 : dài 45 * rộng37 * cao16

Số 3: dài 37* rộng 29* cao 13

Mã: CDD-37 Danh mục:
Liên hệ