Chậu đất nung đại tứ cảnh gốm sứ Bát Tràng

Giá: Liên hệ

    • Cỡ 1 : phi 55* h28
    • Cỡ 2 : phi 48* h25
    • Cỡ 3 : phi 41* h22
    • Cỡ 4 : phi 35* h22
Mã: CDD-19 Danh mục:
Liên hệ