Chậu gốm trồng lan kiếm đất đỏ 35

Giá: 1.700.000

  • Cao 90cm
  • Miệng 50 cm
  • Lòng trong 43cm
chậu gốm trồng lan kiếm đất đỏ
Chậu gốm trồng lan kiếm đất đỏ 35

Giá: 1.700.000

Mã: CDD-35 Danh mục:
Liên hệ