Chậu trồng cây đất đỏ dáng tròn hạo tiết mặt lân

Giá: Liên hệ

  • Cỡ 1 : phi 46* h30
  • Cỡ 2 : phi 36* h26
  • Cỡ 3 : phi 29* h20
  • Cỡ 4: phi 22* h16
Mã: CDD-23 Danh mục:
Liên hệ