Chậu trồng kiếm đẹp màu hoả biến 34

Giá: 1.700.000

  • Cao 90cm
  • Miệng 50 cm
  • Lòng trong 43cm
chậu trồng kiếm đẹp màu hoả biến
Chậu trồng kiếm đẹp màu hoả biến 34

Giá: 1.700.000

Mã: CDD-34 Danh mục:
Liên hệ