Chậu trồng kiếm màu xanh màu hoả biến 33

Giá: 1.700.000

  • Cao 90cm
  • Miệng 50 cm
  • Lòng trong 43cm
chậu trồng kiếm màu xanh
Chậu trồng kiếm màu xanh màu hoả biến 33

Giá: 1.700.000

Mã: CDD-33 Danh mục:
Liên hệ