Chậu trồng lan kiếm đất đỏ cao cấp 32

Giá: 1.500.000

  • Cao 90cm
  • Miệng 50cm
  • lòng miệng
chậu gốm trồng lan kiếm đất đỏ
Chậu trồng lan kiếm đất đỏ cao cấp 32

Giá: 1.500.000

Mã: CDD-32 Danh mục:
Liên hệ