Chậu gốm đất nung ngũ giác Phúc Lộc Thọ giá đẹp

Giá: Liên hệ

  • Cỡ 1 : phi 25* cao 17
  • Cỡ 2 : phi 19* cao 15
  • Cỡ 3 : phi 13* cao 13
error: Content is protected !!