Chậu gốm trồng lan kiếm đất đỏ 35

Giá: 1.700.000

  • Cao 90cm
  • Miệng 50 cm
  • Lòng trong 43cm
error: Content is protected !!