Showing all 5 results

Ấm chén men lam cổ là ấm chén bát tràng được nung ở nhiệt độ 1300 độ C và có màu lam sáng bóng cao cấp

error: Content is protected !!