Tiểu quách cao cấp vẽ vàng tứ linh màu đỏ

Giá: 9.600.000

  • Chất liệu TIỂU SÀNH
  • gốm sứ Bát Tràng thương hiệu : gốm phúc tâm an
  • Hoạ tiết hoa sen
  • Kích thước

Quách 76*38*38

Tiểu : 63*28*28

Tặng kèm đất hạ thổ và mùn ngọc am rắc mộ cho thơm

Tiểu quách cao cấp vẽ vàng tứ linh màu đỏ

Giá: 9.600.000

Mã: TQ-10 Danh mục:
Liên hệ