Tiểu quách gốm sứ Bát Tràng ngũ phúc

Giá: 5.800.000

  • Chất liệu đất đỏ
  • Quách : Dài 77cm – Rộng 39cm – Cao 41cm

  • Tiểu : Dài 63cm – Rộng 27cm – Cao 21cm

Tiểu quách gốm sứ Bát Tràng ngũ phúc

Giá: 5.800.000

Mã: TQ-02 Danh mục:
Liên hệ