Tiểu quách sành hoa sen gốm sứ Bát Tràng

Giá: 5.000.000

  • Kích thước quách 76*38*38
  • kích thước tiểu : 63*28*28
  • Chất liệu TIỂU SÀNH
  • gốm sứ Bát Tràng
  • Hoạ tiết hoa sen
  • Thương hiệu : gốm phúc tâm an
quách tiểu bát tràng cải táng vẽ hoa sen
Tiểu quách sành hoa sen gốm sứ Bát Tràng

Giá: 5.000.000

Mã: TQ-06 Danh mục:
Liên hệ