Bộ đỉnh hạc gốm sứ bát tràng men lục bảo

Giá: Liên hệ

1 lư hương và 2 con hạc quay đầu vào nhau bộ đồ thờ gia tiên

Liên hệ