Mâm bồng sứ bát tràng men lục bảo

Giá: Liên hệ

Vẽ hoạ tiết rồng phượng vàng kim

Liên hệ