Kỷ 5 chén thờ bát tràng men lục bảo

Giá: Liên hệ

1 kỷ 5 ngai và 5 chén nước

Liên hệ