Khay đựng mứt tết bằng mây tre gốm sứ Bát Tràng

Giá: 630.000

dia-chi-ban-khay-su-dung-banh-keo-gom-su-bat-trang-dia-chi-ban-khay-su-dung-banh-keo-gom-bat-trang-dia-chi-ban-khay-su-dung-banh-keo-bat-trang-
Khay đựng mứt tết bằng mây tre gốm sứ Bát Tràng

Giá: 630.000

Mã: KS-27 Danh mục:
Liên hệ