Lọ lục bình đắp nổi tứ quý tùng cúc trúc mai

Giá: 5.000.000

Có 2 kích thước phổ biến là

  • 1m55 ( cả chân đế) : 5.000.000đ
  • 1m78 ( cả chân đế) : 7.000.000đ
Lọ lục bình đắp nổi tứ quý tùng cúc trúc mai

Giá: 5.000.000

Mã: LLBDN-01 Danh mục:
Liên hệ