Lọ lục bình tứ quý đắp nổi gốm sứ Bát Tràng

Giá: 5.000.000

Có 2 kích thước phổ biến là

  • 1m55 ( cả chân đế) : 5.000.000đ
  • 1m78 ( cả chân đế) : 7.000.000đ
Lọ lục bình tứ quý đắp nổi gốm sứ Bát Tràng

Giá: 5.000.000

Mã: LLBDN-04 Danh mục:
Liên hệ