Bộ bát hương thờ gốm sứ men lục bảo

Giá: Liên hệ

3 bát hương có chân đế gỗ và chân đế sứ

Liên hệ