chậu cây cảnh gốm sứ đất đỏ chậu trồng cây thuyền buồm

Giá: Liên hệ

Số 1 : dài 54* cao 24

Số 2 : dài 44 * rộng 22

Số 3: dài 34 * rộng 20

số 4 : dài 24 * rộng 18

Liên hệ