Chậu cây cảnh gốm sứ đất đỏ chậu gốm đất nung bát giác

Giá: Liên hệ

Số 1 : dài 48* cao 28

Số 2 : dài 38 * rộng 24

Số 3: dài 28 * rộng 20

Liên hệ