Đôn gốm sứ kê cây chậu trồng cây đất đỏ

Giá: Liên hệ

Đôn số 1 : mặt 34 – cao 35

Đôn số 2 : mặt 29 – cao 35cm

Đôn số 3 : mặt 22 – cao 31cm

Liên hệ