Chậu cây đất đỏ chậu lục ống trồng lan kiếm

Giá: Liên hệ

Số 1 : phi 34*H27
Số 2 : phi 29*H27
Số 3 : Phi 24*H27

Mã: CDD-26 Danh mục:
Liên hệ