Ang gốm sứ đất đỏ chậu trồng cây sơn thủy

Giá: Liên hệ

Số 1 : dài 40* rộng 22* cao 10

Số 2 : dài 29 * rộng 18 * cao 9

Số 3: dài 22 * rộng 13* cao 8

Mã: CDD-37 Danh mục:
Liên hệ