Chậu sứ trồng cây hình lá trắng trơn

Giá: Liên hệ

Số 1 : Ø38*h40
Số 2 : Ø31*h36
Số 3 : Ø26*h33

Mã: CMS-04 Danh mục:
Liên hệ