chậu sứ trắng tròn hoa dây

Giá: Liên hệ

Số 1 : Ø47*h28
Số 2 : Ø38*h25
Số 3 : Ø32*h22
Số 4 : Ø26*h19

Mã: CMS-08 Danh mục:
Liên hệ