Chậu ly sứ trắng trồng cây cặp 4 vẽ hoa

Giá: Liên hệ

Số 1 : Ø36*h25
Số 2 : Ø36*h25
Số 3 : Ø29*h20
Số 4 : Ø24*h19

Mã: CMS-05 Danh mục:
Liên hệ