Chậu sứ trồng cây xanh lục giác tứ cảnh

Giá: Liên hệ

Số 1 : Ø46*h27
Số 2 : Ø37*h24
Số 3 : Ø28*h19

Mã: CMS-20 Danh mục:
Liên hệ