Lọ lộc bình trơn lý ngư vọng nguyệt gốm sứ Bát Tràng 1m55-1m78

Giá: 5.000.000

Có 2 kích thước phổ biến là

  • 1m55 ( cả chân đế) : 5.000.000đ
  • 1m78 ( cả chân đế) : 7.000.000đ
Lọ lộc bình trơn lý ngư vọng nguyệt gốm sứ Bát Tràng 1m55-1m78

Giá: 5.000.000

Mã: LLBT-03 Danh mục:
Liên hệ