Chậu cây cảnh trắng hoa hồng

Giá: Liên hệ

Số 1 : Ø48*h41
Số 2 : Ø46*h50
Số 3 : Ø38*h45
Số 4 : Ø31*h40

Mã: CMS-16 Danh mục:
Liên hệ