Đôn gốm sứ xanh vẽ tùng hạc

Giá: Liên hệ

Số 1 : Ø33*h33
Số 2 : Ø34*h31

Mã: CMS-17 Danh mục:
Liên hệ