Chậu sứ bon sai miệng tròn xanh

Giá: Liên hệ

Số 1 : Ø32*h22
Số 2 : Ø24*h17
Số 3 : Ø17*h12

Mã: CMS-12 Danh mục:
Liên hệ