Chậu sứ vuông trắng cao vẽ trúc

Giá: Liên hệ

Số 1 : Ø37*h51
Số 2 : Ø27*h47
Số 3 : Ø21*h44

Mã: CMS-10 Danh mục:
Liên hệ