Chậu sứ trắng tròn kẻ chám

Giá: Liên hệ

Số 1 : Ø38*h40
Số 2 : Ø31*h37
Số 3 : Ø28*h34

Mã: CMS-19 Danh mục:
Liên hệ