Chậu gốm đất nung trồng cây dáng tròn miệng lượn

Giá: Liên hệ

  • Cỡ 1 : 54*37*14
  • Cỡ 2 : 47*31*12
  • Cỡ 3 : 40*25*10
error: Content is protected !!