Chậu đất nung họa tiết tứ cảnh gốm sứ Bát Tràng

Giá: Liên hệ

  • Cỡ 1 : phi 36* h25
  • Cỡ 2 : phi 32* h24
  • Cỡ 3 : phi 28* h24
Mã: CDD-22 Danh mục:
Liên hệ